განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის

მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში: გამოწვევები და განვითარების გზები
განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის

The 7th International Conference on Teacher Education (Tel Aviv. Israel).

საერთაშორისო კონფერენცია – Development of Civic Values for Teacher Training Program through CURE, an ERASMUS+ Capacity Building Project (ივნისი, 2019). კონფერენციაზე ჩვენს მიერ წარმოდგენილი იქნა ორი მოხსენება: „Development of Civic Values for University Teacher  Training  Program and its Transfer into Practice“ და „Professional development of a class teacher and his/her role in the development of students’ intercultural competence“,