განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის

მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში: გამოწვევები და განვითარების გზები
განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის

კონსულტანტები

კვლევის პროცესში კონსულტაციას გაგვიწევენ მოქალაქეობრივი განათლების სწავლებისა და კვლევის ცნობილი უცხოელი მეცნიერები: პ. გორსკი (აშშ), კ. ფარენვალდი (ავსტრია) და რ. სოფერი (ისრაელი). მათი ჩართულობა საშუალებას მოგვცემს გავიზიაროთ და შევაჯეროთ განსხვავებული გეოპოლიტიკური მდგომარეობის ქვეყნების/რეგიონების წარმატებული გამოცდილება. კონსულტანტები რეკომენდაციებს მოგვცემენ კვლევითი ამოცანების გადაჭრაში, კვლევის პროცესის განვითარებასა და შეფასებაში, კვლევის და საგანმანათლებლო მეთოდოლოგიის კომპონენტთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაში, საერთაშორისო მასშტაბით კვლევის შედეგების გავრცელებაში.

CV – P A U L C. G O R S K I

 

Dr Rhonda Sofer CV

CV Claudia Fahrenwald (1)