განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის

მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში: გამოწვევები და განვითარების გზები
განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის

კვლევის შედეგები

ანგარიშის სრული ვერსია. კვლევის პირველი ეტაპი – PDF