განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის

მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში: გამოწვევები და განვითარების გზები
განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის

მასტერკლასი „დილემებით სწავლება“

2019 წლის 20 ოქტომბერს, მასწავლებლის თვისადმი მიძღვილი ღონისძიებების ფარგლებში , ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, განათლების სკოლის ეგიდით ჩატარდა მასტერკლასი: „დილემით სწავლება“.