განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის

მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში: გამოწვევები და განვითარების გზები
განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის

საერთაშორისო კონფერენცია – Dissemination of Modern Paradigms of Education

2019 წლის 9 მაისს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია – Dissemination of Modern Paradigms of Education. აღნიშნულ კონფერენციაზე ჩვენს მიერ წარდგენილი იქნა საგრანტო კვლევის ფარგლებში მომზადებული მოხსენება „Democratic Citizenship in Georgian Schools“