განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის

მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში: გამოწვევები და განვითარების გზები
განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის

საერთაშორისო კონფერენცია „International Conference Another Brick in the Wall: Transforming Education“

2019 წლის 11-14 ნოემბერს ამსტერდამში (ნიდერლანდები) გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია „International Conference Another Brick in the Wall: Transforming Education“. აღნიშნულ კონფერენციაზე ჩვენს მიერ წარდგენილი იქნა მოხსენება „The relations of the degree of students’ civic activity and integration to their intercultural competences (case of Georgia)“